Aktuality

Aktuality

19.10.2017

Pozvánka na prednášku „UFO existuje“ v rámci predmetu marketingová komunikácia

Dňa 25. 10. 2017 sa uskutoční  o 13.30 hod. v posluchárni P 210, Tematínska 10,  na predmete Marketingová komunikácia prednáška ...
19.10.2017

Špecialisti marketingovej komunikácie z V4 prednášujú študentom na FEP

Na Fakulte ekonómie a podnikania prebieha už tretí rok projekt Marketingová komunikácia v podmienkach krajín V4. Zodpovednou riešiteľkou ...
13.10.2017

Pozvánka na prednášku „Aktuálny stav podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte konkurencieschopnosti krajín sveta“.

Dňa 24.10.2017 (utorok) o 9:30 hod. bude mať vo Veľkej aule Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ prednášku Mgr. ...
01.10.2017

ERASMUS+ Výberové konanie na mobility letného semestra AR 2017/2018 spustené!

Prihlasovanie pre študijné mobility v letnom semestri je možné do 15.10.2017 formou online formulára. Z kapacitných dôvodov nie je možné ...
21.09.2017

Rozvrhy sú dostupné v UIS

Rozvrhy Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ na zimný semester ak. roka 2017/2018 sú už dostupné v UIS.  Bakalárske štúdium Inžinierske štúdium    
21.09.2017

Prvé zasadnutie Rady pre strategické riadenie študijných programov na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ

Dňa 19. septembra 2017 sa na Fakulte ekonómie a podnikania (FEP) konalo za účasti rektora Paneurópskej vysokej školy ...
18.09.2017

Voľby do Akademického senátu FEP PEVŠ 25. septembra 2017 od 11:30 do 14:00

Kandidáti za študentskú časť akademickej obce Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ pre doplňujúce voľby členov senátu: Zamestnanecká časť: Ing. Eva ...
08.08.2017

Na FEP sa uskutočnil kurz štatistiky pre doktorandov

Letná škola Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ priniesla počas prázdnin možnosť ďalšieho vzdelávania pre študentov doktorandského štúdia. Dňa 24.07. ...
1. stránka z celkem 512345