Fakulta Masmédií

prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.

Funkcia: Profesor

Pracovisko: Ústav mediálnych štúdií

Tel: +421 2 682 03 644

E-mail: andrej.tuser@paneurouni.com