Akademický senát Fakulty práva PEVŠ

Zamestnanecká časť :

1. Doc. JUDr. Peter Polák, PhD. – predseda

     E-mail. :

2. JUDr. Andrej Karpat, PhD. – podpredseda

     E-mail. :

3. Mgr. Boris Bizov – tajomník

     E-mail. :

4. JUDr. Danka Knápková, PhD.

     E-mail. :

5. JUDr. Pavol Judiak, PhD.

     E-mail. :

6. Mgr. Andrea Demovičová

     E-mail. :

7. JUDr. Radka Kolkusová, LL.M.

E-mail. :

8. Ing. Jana Haldová

E-mail. :

Študentská časť :

1. Štefánia Čubáková

     E-mail. : 

2. Martin Nemčko

     E-mail. : martin@salesteam.sk

3. Dominik Bajger

     E-mail. : 

4. Peter Šutera

     E-mail. : sutypet@gmail.com

Zápisnice:

13.05.2016

23.03.2016 prezenčná listina

24.09.2015

 
Naspäť hore