Vedecká rada

Predseda:

doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.

Interní členovia:

prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.

prof. Walter Renner, PhD.

doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.

doc. PhDr. Alojz Ritomský, PhD.

prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.

PhDr. Katarína Hennelová, PhD.

PhDr. Desanka Kanderová, PhD.

PhDr. Beáta Dvorská, PhD.

PhDr. Henrieta Roľková, PhD.

Mgr. Denisa Newman, PhD.

Externí členovia:

prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc.

prof. PhDr. Karel Paulík, CSc.

prof. PhDr. Ladislav Požár, CSc.

prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.

doc. PhDr. Matej Czako, CSc.

doc. PhDr. Marta Valihorová, PhD.

 

 

 
Naspäť hore