Tlačové správy

Prednáškový cyklus pre ZŤP 20.10.2016

Fakulta práva a Fakulta psychológie pripravili prvú sériu prednášok pre občanov so zdravotným postihnutím na pôde školy. Garantom podujatia bola europoslankyňa Jana Žitňanská.
 

Extrapolácie 2016 17.10.2016

Fakulta informatiky PEVŠ sa aktívne zapojila do projektu o histórii a budúcnosti informačných technológií, Extrapolácie 2016.
 

PEVŠ na veľtrhoch v SR a ČR 03.10.2016

PEVŠ bude prezentovať školu a jej študijné programy na významných veľtrhoch vzdelávania na Slovensku a v Čechách. Miesta a termíny nájdete v tlačovej správe.
 

Medzinárodná konferencia Fakulty psychológie o pozitívnej psychológii 03.10.2016

Zaujímavý program a zvučné mená odborníkov zabezpečili vysokú úroveň a hojnú účasť na medzinárodnej odbornej konferencii venovanej pozitívnej psychológii na školách. Viac v tlačovej správe.
 

Medzinárodný projekt InovEduc 08.09.2016

Dnes sme zástupcom médií predstavili medzinárodný projekt Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev. Projekt cezhraničnej spolupráce realizovaný Fakultou informatiky PEVŠ a ďalšími partnermi finančne podporený nórskymi fondmi prezentovali dekan FI, doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc. a RNDr. Ján Lacko, PhD. Konferencie sa zúčastnil aj zástupca Veľvyslanectva nórskeho kráľovstva Per Qystein Vatne a zástupkyňa zamestnávateľov Lucia Al Zafari.
 

Akademický holding predstavil novú víziu a poslanie 07.09.2016

Vedeniu a akademikom 3 vysokých škôl, členom najväčšej Česko-slovenskej vzdelávacej skupiny, bola predstavená nová vízia, poslanie a obchodný plán Akademického holdingu.
 

Minister školstva potvrdil akreditáciu PEVŠ 29.07.2016

Minister školstva, Peter Plavčan, potvrdil svojím podpisom rozhodnutie Akreditačnej komisie z júna 2016 o komplexnej akreditácii PEVŠ. Úrovňou vzdelávania, výskumu, publikačnou činnosťou a poskytovanými službami študentom má PEVŠ už len krôčik k dosiahnutiu strednodobého strategického cieľa - stať sa vysokou školou univerzitného typu.
 

Letná škola herectva 25.07.2016

Fakulta Masmédií pripravila pre záujemcov o herectvo Letnú školu s herečkou Janou Hubinskou.
 

Na POHODE sme predstavili Akademickú alianciu 11.07.2016

Najväčšiu česko-slovenskú vzdelávaciu skupinu - Akademická aliancia - sme predstavili na 20. ročníku multikultúrneho festivalu POHODA v Trenčíne.
 

Multikultúrny festival Pohoda privíta návštevníkov o týždeň 30.06.2016

PEVŠ s ostatnými členmi česko-slovenskej vzdelávacej skupiny Akademická aliancia vás pozýva do Akademickej obývačky na festivale Pohoda. Príďte sa dozvedieť niečo nové, zasúťažiť si a vyhrať atraktívnu cenu.
 

PEVŠ na POHODA festivale s Akademickou alianciou 21.06.2016

Paneurópska vysoká škola bude od 7. do 9. júla prezentovať svoju značku a študijné programy na najväčšom multikultúrnom festivale POHODA 2016 v Trenčíne. V stánku s názvom Akademická obývačka predstavia svoje školy aj ďalší členovia Akademickej aliancie. Stánok, v ktorom bude počas troch dní prebiehať zaujímavý program, bude v tzv. diskusnom sektore.
 

Originálna rozlúčka študentov s akademickým rokom a školou 16.06.2016

Študenti Fakulty masmédií PEVŠ sa rozlúčili s akademickým rokom 2015/2016 originálne - letnou pesničkou s videoklipom, ktorou chcú pozdraviť a zaželať pekné leto a prázdniny spolužiakom, pedagógom, zamestnancom a kamarátom.
 

Až 38 % mladých ľudí ostáva s myšlienkou na samovraždu osamote 09.06.2016

Na tlačovej konferencii predstavila Fakulta psychológie PEVŠ výsledky online výskumu, ktorý realizovala spoločne s internetovou poradňou IPčko.sk. Výskum sa týkal postoja mladých ľudí k vyhľadaniu odbornej pomoci pri riešení osobných problémov a ťažkých životných situácií. NKS pri MPSVR SR na nej predstavilo pripravovaný projekt na pomoc mladým, ktorý plánuje spustiť v lete.
 

Memorandum o spolupráci medzi FP PEVŠ a NARKS 01.06.2016

Fakulta práva PEVŠ dnes podpísala memorandum o spolupráci s Národnou asociáciou realitných kancelárií Slovenska, s ktorou bude spolupracovať v rámci praktickej výuky v novom študijnom zameraní Realitné právo.
 

Krajský súd zrušil rozdohodnutia bývalého ministra proti PEVŠ 31.05.2016

Dnes rozhodol Krajský súd v Bratislave o nezákonnosti rozhodnutí bývalého ministra školstva voči PEVŠ týkajúcich sa práv Fakulty práva uskutočňovať bakalárske a magisterské štúdium.
 
Stránka
Ukáž položiek na stránku
 
Naspäť hore