Pracovná pozícia: Odborný referent - knihovník

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Pracovná pozícia:  Odborný referent - knihovník                                                                                

Miesto práce: Paneurópska vysoká škola, Akademická knižnica, Tomášikova 20, Bratislava

Druh pracovného pomeru:  na dobu určitú, zastupovanie počas MD

Termín nástupu:  2.1.2017 (prípadne dohodou)

Náplň práce: 

- samostatné vykonávanie odbornej bibliografickej a inej  informačnej agendy
- analyticko-syntetické a bibliografické spracovanie dokumentov v knižničnom systéme DAWINCI
- evidencia periodík
- poskytovanie komplexných knižnično-informačných služieb v rozsahu výpožičných služieb

Kvalifikačné požiadavky:
 
- VŠ vzdelanie v odbore knihovníctvo (knižnično-informačná veda)
- znalosť legislatívy a štandardov v odbore (AACR2, MARC21...)
- jazykové znalosti (angličtina)
- počítačové znalosti: KIS (prednostne DAWINCI), MS Word, MS Excel, internet
- prax vítaná, ale nie je podmienkou

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

- samostatnosť
- dobré komunikačné a prezentačné schopnosti
- zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita.

Ponúkame:
   
zaujímavú prácu v peknom prostredí
1 týždeň dovolenky nad rámec zákonníka práce

Platové podmienky: dohodou

Ponuky so štrukturovaným profesijným životopisom zasielajte mailom na  alebo poštou na nižšie uvedenú adresu do 20.12.2016 
       
Adresa:  
Paneurópska vysoká škola 
Oddelenie ľudských zdrojov
Tomášikova 20
P.O.Box 12
820 09 Bratislava 29
                   
Kontakt:
Mgr. Jana Galbavá , vedúca knižnice, 02/ 6820 3602 alebo 4820 8810
Ing. Emília Kubicová, vedúca oddelenia ľudských zdrojov,  02/4820 8876
 
Naspäť hore