Uchádzači

Ďalšie vzdelávanie

Kvalitné vzdelanie je na PEVŠ našou prioritou a z toho dôvodu ponúkame okrem riadne akreditovaného vysokoškolského štúdia aj ďalšie možnosti, ako prehlbovať svoje vedomosti bez ohľadu na vek, bydlisko, či profesijné záujmy a skúsenosti. Všetky spôsoby ďalšieho vzdelávania zabezpečujeme s precíznosťou a s dôrazom na individuálny prístup. Našim cieľom je radosť zo získania nových zručností a vedomostí, ktoré vám pomôžu rozšíriť si svoje obzory a zároveň vás posunúť vpred vo vašej kariére.

Ponuka ďalšieho vzdelávania

Názov Titul Oblasť Termín realizácie Cena
Profesijný študijný program LLM LLM (Master of Laws) Právo od 2999 €
Profesijný študijný program MBA MBA (Master of Business Administration) Ekonomika od 2999 €
Konania vo veciach osvojenia Certifikát Civilné právo procesné 31.3.2017 od 25 €
Digitálna stopa v trestnom konaní Certifikát Trestné právo 21.4.2017 90 €
Ako spoznať človeka Certifikát Psychológia 5/2017 349 €
Konflikty a ich riešenie Certifikát Psychológia 6/2017 349 €
Semináre k rigoróznej práci Psychológia Individuálne 349 €
Vzdelávacie podujatia centra ďalšieho vzdelávania PEVŠ, n.o. Certifikát Právo 09/2016 – 09/2017 od 0 €
Počítačové siete Certifikát IT LS 16/17 od 99 €
Programovanie GUI v Jave Certifikát IT LS 16/17 od 99 €
Dizajn a testovanie použiteľných rozhraní Certifikát IT LS 16/17 od 99 €
Virtuálna a rozšírená realita Certifikát IT LS 16/17 od 99 €
Riadenie podnikovej informatiky Certifikát IT LS 16/17 od 99 €
Procesné riadenie Certifikát IT LS 16/17 od 99 €
Trendy v IKT Certifikát IT LS 16/17 od 99 €
Univerzita 3. veku – Základy práva Certifikát Právo 2017/2018 50 €
Univerzita 3. veku – Základy psychológie Certifikát Psychológia 2017/2018  50 €

 

 

Kontaktná osoba:

Hlavný koordinátor ďalšieho vzdelávania PEVŠ, n.o. (Bratislava):  PhDr. Miriama Čižmárová, PhD.

Tel: +421 911 478 998
Tel: +421 2 6820 3621
E-mail: miriama.cizmarova@paneurouni.com

Pracovisko ďalšieho vzdelávania Žilina – koordinátor:   Ing. Boris Prievozník

E-mail: boris.prievoznik@paneurouni.com

Pracovisko ďalšieho vzdelávania ČR – koordinátor:  Mgr. Dagmar Půdová

E-mail: dagmar.pudova@paneurouni.com