Paneurópske centrum ďalšieho vzdelávania

Banská Bystrica

Našou prioritou na Paneurópskej vysokej škole je ponúkať kvalitné vzdelanie bez ohľadu na vek, bydlisko či profesijné záujmy a skúsenosti. Aj z toho dôvodu sme otvorili Paneurópske centrum ďalšieho vzdelávania (PCDV) PEVŠ v Banskej Bystrici. Priamo vo vašom regióne tak môžete získať vedomosti a zručnosti, ktoré vám pomôžu rozšíriť si svoje obzory, získať nové kontakty, posunúť sa vpred vo vašej kariére a na ceste k vysokoškolskému vzdelaniu.

PEVŠ ponúka bakalárske, magisterské, doktorandské štúdium a možnosti rigorózneho konania na 5 fakultách.

PDCV v Banskej Bystrici  poskytuje študentom a uchádzačom o štúdium informácie o možnostiach štúdia na PEVŠ, so zameraním na:

Študentom PEVŠ a širokej verejnosti PDCV ďalej ponúka široké spektrum odborných prednášok a seminárov v oblasti práva (pre študentov PEVŠ zadarmo), študijné programy s medzinárodným kreditom – LL.M. a MBA,  vzdelávacie podujatia s miestom realizácie priamo v Banskej Bystrici.

Akékoľvek otázky týkajúce bakalárskeho a magisterského štúdia na Fakulte práva PEVŠ, programov LLM a MBA pre uchádzačov z okolia Banskej Bystrice vybavuje Bc. Roman Hruška.

  • Bc. Roman Hruška
  • Tel: +421 910 829 281
  • E-mail: banskabystrica@paneurouni.com

Študentom Fakulty práva PEVŠ poskytneme možnosť zúčastniť sa zdarma platených kurzov ďalšieho vzdelávania v oblasti práva v Banskej Bystrici, ako dodatočný benefit ku štúdiu na fakulte.

Všetky spôsoby ďalšieho vzdelávania zabezpečujeme s precíznosťou a s dôrazom na individuálny prístup.

 

Aktuálna ponuka ďalšieho vzdelávania v Banskej Bystrici

 

Názov Titul Oblasť Termín realizácie Cena
Profesijný študijný program LLM LLM (Master of Laws) Právo od 4660 €
Profesijný študijný program MBA MBA (Master of Business Administration) Ekonomika  od 4460 €
Vzdelávacie podujatia PCDV v Banskej Bystrici v oblasti práva Certifikát Právo 09/2017 – 09/2018 od 0 €

Paneurópske centrum ďalšieho vzdelávania Banská Bystrica

Kontakt:

Bc. Roman Hruška

Tel: +421 910 829 281
E-mail: banskabystrica@paneurouni.com