Ďalšie vzdelávanie

Kurzy

Prehĺbte svoje vedomosti a získajte zahraničný titul, ktorý vás posunie vpred v kariérnom rebríčku! Na PEVŠ ponúkame množstvo atraktívnych odborne zameraných kurzov v rôznych oblastiach vzdelávania. Vzdelávanie prebieha modernou formou s individuálnym prístupom k študentom a postavené je najmä na konzultáciách s odborníkmi. Dôležité je tiež pri nadväzovaní nových kontaktov v oblasti profesijnej praxe.

 

  • Kurzy v oblasti Práva  okrem riadne akreditovaného vysokoškolského vzdelania, poskytujeme na  PEVŠ aj rôzne semináre, školenia, kurzy, besedy a prezentácie, ktoré aj v rámci práva poskytujú významný súbor vedomostí pre rôzne skupiny osôb tak v rámci teórie, ako aj praxe. Tieto vzdelávacie podujatia realizujeme prostredníctvom svojich Pracovísk ďalšieho vzdelávania na Slovensku aj v zahraničí.
  • Kurzy v oblasti IT  poskytujeme na PEVŠ všetkým záujemcom o oblasť informačných technológií možnosti, ktoré poskytujú významný súbor vedomostí v rámci teórie, ako aj praxe. Fakulta informatiky PEVŠ otvorila projekt celoživotného vzdelávania pre študujúcich a pracujúcich formou špecializovaných kurzov. Cieľom kurzov je zlepšenie praktických počítačových zručností, zvýšenie kvalifikácie a vlastnej konkurencieschopnosti na trhu práce.
  • Kurzy v oblasti psychológie vám umožnia orientovať sa v danom odbore a zároveň lepšie pochopiť seba i iných. Vďaka nim nájdete cestu, ako spoznať vaše okolie, či ako sa vysporiadať s konfliktmi a krízovými situáciami. Fakulta psychológie PEVŠ organizuje kurzy s dôrazom na každodenný život a to prostredníctvom kvalifikovaných poznatkov a špičkových lektorov. Každý účastník kurzu získa certifikát o jeho absolvovaní.

 

Aktuálna ponuka kurzov ďalšieho vzdelávania

 

Názov Oblasť Termín realizácie Cena
Konania vo veciach osvojenia Civilné právo procesné 31.3.2017 od 25 €
Digitálna stopa v trestnom konaní Trestné právo 21.4.2017  90 €
Vzdelávacie podujatia centra ďalšieho vzdelávania PEVŠ, n.o. Právo 09/2016 – 09/2017 od 0 €
Ako spoznať človeka Psychológie 5/2017 349 €
Konflikty a ich riešenie Psychológie 6/2017 349 €
Semináre k rigoróznej práci Psychológie Individuálne 349 €
Počítačové siete IT LS 16/17 od 99 €
Programovanie GUI v Jave IT LS 16/17 od 99 €
Dizajn a testovanie použiteľných rozhraní IT LS 16/17 od 99 €
Virtuálna a rozšírená realita IT LS 16/17 od 99 €
Riadenie podnikovej informatiky IT LS 16/17 od 99 €
Procesné riadenie IT LS 16/17 od 99 €
Trendy v IKT IT LS 16/17 od 99 €

 

 

Kontaktná osoba:

Hlavný koordinátor ďalšieho vzdelávania PEVŠ, n.o. (Bratislava):  PhDr. Miriama Čižmárová, PhD.

Tel: +421 911 478 998
Tel: +421 2 6820 3621
E-mail: miriama.cizmarova@paneurouni.com

Pracovisko ďalšieho vzdelávania Žilina – koordinátor:   Ing. Boris Prievozník

E-mail: boris.prievoznik@paneurouni.com

Pracovisko ďalšieho vzdelávania ČR – koordinátor:  Mgr. Dagmar Půdová

E-mail: dagmar.pudova@paneurouni.com