Ďalšie vzdelávanie

LLM

Vzdelávacie programy LLM

Prehĺbte svoje vedomosti a získajte zahraničný titul, ktorý vás posunie vpred v kariérnom rebríčku! Na PEVŠ ponúkame možnosť atraktívneho profesijného štúdia pre právnické odbory. Študijný program je ukončený titulom LLM (Master of Laws). Vzdelávanie prebieha modernou formou s individuálnym prístupom k študentom a postavené je najmä na konzultáciách s odborníkmi. Dôležité je tiež pri nadväzovaní nových kontaktov v oblasti profesijnej praxe.

LLM (Master of Laws) je určený najmä manažérom domácich aj zahraničných spoločností, pracovníkom verejnej správy a samozrejme, tiež pre právnikov, ktorí sa zaoberajú obchodným a podnikovým právom. Absolvent LLM získa prehľad vo všetkých právnych oblastiach súvisiacich s obchodnou a podnikovou praxou.

Program LLM ponúkame v sídle PEVŠ v Bratislave, a ďalej prostredníctvom Paneurópskych centier ďalšieho vzdelávania (PCDV) v ČR, Martine a Banskej Bystrici.

Ponuka špecializácií Cena (s DPH)
Základy obchodného práva v kontexte EÚ 2.999 €
Obchodné právo v kontexte EÚ 4.999 €
Obchodné právo v kontexte EÚ s výučbou vo Veľkej Británii
5.999 €
Základy práva pre manažérov 2.999 €
Právo pre manažérov 4.999 €
Právo pre manažérov s výučbou vo Veľkej Británii 5.999 €

 

Prihláška na program LLM

Infolinka pre uchádzačov

Tel: +421 911 478 998
Tel: +421 2 6820 3621
Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00
E-mail: miriama.cizmarova@paneurouni.com