Ďalšie vzdelávanie

MBA

Vzdelávacíe programy MBA

Prehĺbte svoje vedomosti a získajte zahraničný titul, ktorý vás posunie vpred v kariérnom rebríčku! Na PEVŠ ponúkame možnosť atraktívneho profesijného štúdia pre ekonomické odbory. Študijný program je ukončený titulom MBA (Master of Business Administration). Vzdelávanie prebieha modernou formou s individuálnym prístupom k študentom a postavené je najmä na konzultáciách s odborníkmi. Dôležité je tiež pri nadväzovaní nových kontaktov v oblasti profesijnej praxe.

MBA (Master of Business Administration) je manažérsky vzdelávací program, ktorý je určený všetkým manažérom, ktorí majú záujem prehĺbiť si svoje znalosti a získať profesné vzdelanie naprieč odbormi.

Program MBA ponúkame v sídle PEVŠ v Bratislave, a ďalej prostredníctvom Paneurópskych centier ďalšieho vzdelávania (PCDV) v ČR, Martine a Banskej Bystrici.

Ponuka špecializácií Cena (s DPH)
Základy rozvoja ľudských zdrojov 2.999 €
Rozvoj ľudských zdrojov 4.999 €
Rozvoj ľudských zdrojov s výučbou vo Veľkej Británii 5.999 €
Základy strategického riadenia pre manažérov a podnikateľov 2.999 €
Strategické riadenie pre manažérov a podnikateľov 4.999 €
Strategické riadenie pre manažérov a podnikateľov s výučbou vo Veľkej Británii 5.999 €

 

Prihláška na program MBA

 

Infolinka pre uchádzačov

Tel: +421 911 478 998
Tel: +421 2 6820 3621
Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00
E-mail: miriama.cizmarova@paneurouni.com