Ponuka štúdia

Bakalárské štúdium

Fakulta

Študijný odbor

Študijný program

Zamerania (voliteľné)*

Jazyk

Forma štúdia

Doba/Titul

Miesto štúdia

Fakulta práva Právo Právo Realitné právo, Európske právo, Športové právo slovenčina denná 3 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta práva Právo Právo Realitné právo, Európske právo, Športové právo slovenčina externá 4 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta práva Právo Právo

(spoločný št. program)

Bez zamerania čeština, slovenčina denná 3 roky/ Bc. Praha, Ostrava, Bratislava
Fakulta práva Právo Právo

(spoločný št. program)

Bez zamerania čeština, slovenčina externá 4 roky/ Bc. Praha, Ostrava, Bratislava
Fakulta psychológie Psychológia  Psychológia Multikultúrna tolerancia slovenčina  denná 3 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta psychológie Psychológia  Psychológia Multikultúrna tolerancia  slovenčina  externá  4 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment podniku Ekonomika a manažment podnikania Účtovníctvo, dane a finančné poradenstvo, Manažment startupov slovenčina denná 3 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment podniku Ekonomika a manažment podnikania Účtovníctvo, dane a finančné poradenstvo, Manažment startupov slovenčina externá 4 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta masmédií Masmediálne štúdiá Mediálna komunikácia Politická komunikácia, Marketing cestovného ruchu. Digitálny marketing slovenčina denná 3 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta masmédií Masmediálne štúdiá Mediálna komunikácia Politická komunikácia, Marketing cestovného ruchu. Digitálny marketing slovenčina externá 4 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta masmédií Masmediálne štúdiá Dizajn médií  Bez zamerania slovenčina denná 3 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta informatiky Aplikovaná informatika Aplikovaná informatika Kybernetická bezpečnosť, Priemysel 4.0 a Big Data, Aplikácie virtuálnej reality slovenčina denná 3 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta informatiky Aplikovaná informatika Aplikovaná informatika  Kybernetická bezpečnosť, Priemysel 4.0 a Big Data, Aplikácie virtuálnej reality slovenčina externá 4 roky/Bc. Bratislava

 

Infolinka pre uchádzačov **

(Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00)

Fakulta: Právo, Psychológia
Tel: +421 904 459 000
Fakulta: Ekonómia, Masmédia, Informatika
Tel: +421 911 478 998
Kontaktný email
info@paneurouni.com
Podanie prihlášky
Online prihláška

* Štúdium je možné aj bez výberu akéhokoľvek zamerania

** Infolinka je určená výhradne uchádzačom, študenti kontaktujte v prípade potreby študijné oddelenie príslušnej fakulty