Ponuka štúdia

Magisterské a inžinierské štúdium

Fakulta

Študijný odbor

Študijný  program

Jazyk

Forma štúdia

Doba/Titul

Miesto štúdia

Fakulta práva Právo Právo slovenčina denná 2 roky/ Mgr. Bratislava
Fakulta práva Právo Právo slovenčina externá 2,5 roka/Mgr. Bratislava
Fakulta práva Právo Právo

(spoločný št. program)

čeština,  slovenčina denná 2 roky/ Mgr. Praha, Ostrava, Bratislava
Fakulta práva Právo Právo

(spoločný št. program)

čeština,  slovenčina externá 2,5 roka/Mgr. Praha, Ostrava, Bratislava
Fakulta ekonómie a podnikania Medzinárodné podnikanie Ekonomika a manažment
medzinárodného podnikania
slovenčina denná 2 roky/ Ing. Bratislava
Fakulta ekonómie a podnikania Medzinárodné podnikanie Ekonomika a manažment
medzinárodného podnikania
slovenčina externá 2,5 roka/ Ing. Bratislava
Fakulta masmédií Masmediálne štúdiá Masmediálna a marketingová komunikácia slovenčina denná 2 roky/Mgr. Bratislava
Fakulta masmédií Masmediálne štúdiá Masmediálna a marketingová komunikácia slovenčina externá 3 roky/Mgr. Bratislava
Fakulta masmédií Masmediálne štúdiá Dizajn médií slovenčina denná 2 roky/Mgr. Bratislava
Fakulta informatiky Aplikovaná informatika Aplikovaná informatika slovenčina denná 2 roky/Mgr. Bratislava
Fakulta informatiky Aplikovaná informatika Aplikovaná informatika slovenčina externá 2,5 roka/Mgr. Bratislava
Fakulta psychológie Psychológia Psychológia slovenčina denná 2 roky/Mgr. Bratislava
Fakulta psychológie Školská a pracovná psychológia Psychológia slovenčina externá 3 roky/Mgr. Bratislava

Infolinka pre uchádzačov *

(Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00)

Fakulta: Právo, Psychológia
Tel: +421 904 459 000
Fakulta: Ekonómia, Masmédia, Informatika
Tel: +421 911 478 998
Kontaktný email
info@paneurouni.com
Podanie prihlášky
Online prihláška

* Infolinka je určená výhradne uchádzačom, študenti kontaktujte v prípade potreby študijné oddelenie príslušnej fakulty