Uchádzači

Základné informácie

Baklárské štúdium

Fakulta

Študijný program

Študijný obor

Zamerania (voliteľné)*

Jazyk

Forma štúdia

Doba/Titul

Miesto štúdia

Fakulta práva Právo Právo Realitné právo, Európske právo, Športové právo slovenčina denná 3 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta práva Právo Právo Realitné právo, Európske právo, Športové právo slovenčina externá 4 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta práva Právo Právo

(spoločný št. program)

Bez zamerania čeština, slovenčina denná 3 roky/ Bc. Praha, Ostrava, Bratislava
Fakulta práva Právo Právo

(spoločný št. program)

Bez zamerania čeština, slovenčina externá 4 roky/ Bc. Praha, Ostrava, Bratislava
Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment podnikania Ekonomika a manažment podniku Účtovníctvo, dane a finančné poradenstvo, Manažment startupov slovenčina denná 3 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment podnikania Ekonomika a manažment podniku Účtovníctvo, dane a finančné poradenstvo, Manažment startupov slovenčina externá 4 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta masmédií Mediálna komunikácia Masmediálne štúdiá Politická komunikácia, Marketing cestovného ruchu. Digitálny marketing slovenčina denná 3 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta masmédií Mediálna komunikácia Masmediálne štúdiá Politická komunikácia, Marketing cestovného ruchu. Digitálny marketing slovenčina externá 4 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta masmédií Dizajn médií Masmediálne štúdiá  Bez zamerania slovenčina denná 3 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta informatiky Aplikovaná informatika Aplikovaná informatika Kybernetická bezpečnosť, Priemysel 4.0 a Big Data, Aplikácie virtuálnej reality slovenčina denná 3 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta informatiky Aplikovaná informatika Aplikovaná informatika Kybernetická bezpečnosť, Priemysel 4.0 a Big Data, Aplikácie virtuálnej reality slovenčina externá 4 roky/Bc. Bratislava
Fakulta psychológie Psychológia Psychológia Multikultúrna tolerancia slovenčina denná 3 roky/ Bc. Bratislava
Fakulta psychológie Psychológia Psychológia Multikultúrna tolerancia slovenčina externá 4 roky/ Bc. Bratislava

Magisterské štúdium

Fakulta

Študijný program

Študijný obor

Jazyk

Forma štúdia

Doba/Titul

Miesto štúdia

Fakulta práva Právo Právo slovenčina denná 2 roky/ Mgr. Bratislava
Fakulta práva Právo Právo slovenčina externá 2,5 roka/Mgr. Bratislava
Fakulta práva Právo Právo

(spoločný št. program)

čeština,  slovenčina denná 2 roky/ Mgr. Praha, Ostrava, Bratislava
Fakulta práva Právo Právo

(spoločný št. program)

čeština,  slovenčina externá 2,5 roka/Mgr. Praha, Ostrava, Bratislava
Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania Medzinárodné podnikanie slovenčina denná 2 roky/ Ing. Bratislava
Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania Medzinárodné podnikanie slovenčina externá 2,5 roka/ Ing. Bratislava
Fakulta masmédií Masmediálna a marketingová komunikácia Masmediálne štúdiá slovenčina denná 2 roky/Mgr. Bratislava
Fakulta masmédií Masmediálna a marketingová komunikácia Masmediálne štúdiá slovenčina externá 3 roky/Mgr. Bratislava
Fakulta masmédií Dizajn médií Masmediálne štúdiá slovenčina denná 2 roky/Mgr. Bratislava
Fakulta informatiky Aplikovaná informatika Aplikovaná informatika slovenčina denná 2 roky/Mgr. Bratislava
Fakulta informatiky Aplikovaná informatika Aplikovaná informatika slovenčina externá 2,5 roka/Mgr. Bratislava
Fakulta psychológie Psychológia Psychológia slovenčina denná 2 roky/Mgr. Bratislava
Fakulta psychológie Školská a pracovná psychológia Psychológia slovenčina externá 3 roky/Mgr. Bratislava

Rigorózne konanie (JUDr., PhDr., RNDr.)

Fakulta práva Fakulta psychológie Fakulta masmédií Fakulta informatiky
Teória a dejiny štátu a práva Psychológia Masmediálne štúdiá Aplikovaná informatika
Ústavné právo
Správne právo
 Pracovné právo
Trestné právo
 Medzinárodné a európske právo
Obchodné právo
 Občianske právo

Doktorandské štúdium

 

Fakulta

Študijný program

Študijný obor

Jazyk

Forma štúdia

Doba/Titul

Miesto štúdia

Fakulta práva Teória a dejiny štátu a práva Teória a dejiny štátu a práva slovenčina denná 3 roky/ PhD. Bratislava
Fakulta práva Teória a dejiny štátu a práva Teória a dejiny štátu a práva slovenčina externá 4 roky/ PhD. Bratislava
Fakulta práva Trestné právo Trestné právo slovenčina denná 3 roky/ PhD. Bratislava
Fakulta práva Trestné právo Trestné právo slovenčina externá 4 roky/ PhD. Bratislava
Fakulta práva Medzinárodné právo Medzinárodné právo slovenčina

angličtina

denná 3 roky/ PhD. Bratislava
Fakulta práva Medzinárodné právo Medzinárodné právo slovenčina

angličtina

externá 4 roky/ PhD. Bratislava
Fakulta práva Občianské právo Občianské právo slovenčina denná 3 roky/ PhD. Bratislava
Fakulta práva Občianské právo Občianské právo slovenčina externá 4 roky/ PhD. Bratislava
Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania Medzinárodné podnikanie slovenčina denná 3 roky/ PhD. Bratislava
Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania Medzinárodné podnikanie slovenčina externá 5 rokov/ PhD. Bratislava
Fakulta masmédií Masmediálne štúdiá Masmediálne štúdiá slovenčina denná 3 roky/ PhD. Bratislava
Fakulta masmédií Mediálna komunikácia Masmediálne štúdiá slovenčina externá 4 roky/ PhD. Bratislava
Fakulta psychológie Školská psychológia Pedagogická, poradenská a školská psychológia slovenčina denná 3 roky/ PhD. Bratislava
Fakulta psychológie Školská psychológia Pedagogická, poradenská a školská psychológia slovenčina externá 4 roky/ PhD. Bratislava

Infolinka pre uchádzačov *

(Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00)

Fakulta: Právo, Psychológia
Tel: +421 904 459 000
Fakulta: Ekonómia, Masmédia, Informatika
Tel: +421 911 478 998
Kontaktný email
info@paneurouni.com
Podanie prihlášky
Online prihláška

* Infolinka je určená výhradne uchádzačom, študenti kontaktujte v prípade potreby študijné oddelenie príslušnej fakulty