Základné informácie

Dni otvorených dverí

Prijmite naše pozvanie na Deň otvorených dverí, 21. apríla o 10.00 hodine. Naši študenti a pedagógovia vám predstavia priestory školy na Tomášikovej 20, kde sídlia Fakulta práva a Fakulta psychológie. Môžete si prezrieť prednáškové miestnosti, auly, špeciálne zariadenú učebňu na simulované súdne spory, knižnicu či galériu umenia.

Študenti vám porozprávajú vlastné skúsenosti, prečo si vybrali našu školu pre svoje štúdium, aké služby a výhody môžu využívať v porovnaní s verejnou školou, aké majú možnosti profesijného uplatnenia. Zoznámia vás aj s možnosťami štúdia ďalších odborov, ktoré PEVŠ ponúka na Fakulte informatiky, Fakulte masmédií a Fakulte ekonómie a podnikania, ktoré sídlia v budove na Tematínskej ulici v MČ Petržalka. Záujemcovia o masmediálne štúdiá môžu navštíviť priestory Mediálneho centra na Nevädzovej, kde získajú počas štúdia odbornú prax v televíznom, rozhlasovom či foto štúdiu.

Príďte sa opýtať osobne! Tešíme sa na vás.

Ak nestíhate náš posledný Deň otvorených dverí v tomto semestri, nič sa nedeje, radi vám ukážeme priestory v časoch, ktoré vám budú vyhovovať. So svojimi požiadavkami sa obráťte na Informácie pre uchádzačov:

Infolinka pre uchádzačov

(Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00)

Fakulta: Právo, Psychológia
Tel: +421 904 459 000
Fakulta: Ekonómia, Masmédia, Informatika
Tel: +421 911 478 998
Kontaktný email
info@paneurouni.com
Podanie prihlášky
Online prihláška