Základné informácie

Dni otvorených dverí

Ak ste nestihli naše Dni otvorených dverí v tomto semestri, nič sa nedeje, radi vám ukážeme priestory v časoch, ktoré vám budú vyhovovať. So svojimi požiadavkami sa obráťte na Informácie pre uchádzačov:

 

Infolinka pre uchádzačov

(Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00)

Fakulta: Právo, Psychológia
Tel: +421 904 459 000
Fakulta: Ekonómia, Masmédia, Informatika
Tel: +421 911 478 998
Kontaktný email
info@paneurouni.com
Podanie prihlášky
Online prihláška