2

2


Prakticky orientovaná výučba s reálnymi projektmi pre klientov a vysoký podiel prednášajúcich, ktorí sú odborníci z praxe.