2

2


Výučba je prakticky orientovaná. Prednášajú mi odborníci z praxe, ktorí nám zadávajú reálne projekty od klientov.