3

3


Individuálny prístup k študentom na prednáškach, seminároch a v administratíve. Výučba v malých skupinách.