8

8


Možnosť získať sociálne a motivačné štipendium a možnosť splácať poplatok za štúdium mesačne alebo semestrálne.