8

8


Mám možnosť získať sociálne a motivačné štipendium a možnosť splácať poplatok za štúdium mesačne alebo semestrálne.