Aktuality

Bratislavské modelové zasadnutie OSN na PEVŠ

Na Paneurópskej vysokej škole sa uskutočnil 8. – 10. 11. 2019 ďalší ročník stredoškolskej konferencie BratMUN (Bratislava Model United Nations). Bratislavské modelové zasadnutie OSN (Bratislava Model United Nations – BratMUN) je medzinárodná študentská konferencia formátu ‘MUN’. Tento rok to bol už 19. rok po sebe čo ju organizujú z vlastnej iniciatívy študenti medzinárodného programu IB na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave. Okrem toho, že konferencia pomáha ambicióznym mladým ľuďom zdokonaľovať sa v argumentácii a verejnom vystupovaní či diplomacii, ponúka tiež výbornú možnosť propagovať Slovensko pred študentmi zo zahraničia. Aj tento rok mala konferencia medzinárodnú úroveň. Zúčastnili sa dokonca delegácie z Nemecka, Švédska, Rakúska či Česka a samozrejme z celého Slovenska (Žilina, Martin, Tisovec).

Počas ‘MUN’ konferencií sa študenti stávajú delegátmi reprezentujúcimi vopred pridelené krajiny. Sú rozdelení do orgánov OSN, kde vyjednávajú s delegátmi iných krajín v snahe dohodnúť sa na rezolúcií, ktorá bude v súlade s hodnotami ich krajiny, no zároveň čo najprospešnejšia pre medzinárodnú komunitu.

Mladí študenti tak dostali príležitosť vžiť sa do role diplomatov a vyskúšať si na vlastnej koži, aké to je riešiť súčasné celosvetové problémy. Okrem toho mali možnosť spoznať talentovaných mladých ľudí z celého sveta a nadviazať tak obohacujúce priateľstvá.

Tohtoročný BratMUN mal taktiež zaujímavé komisie a témy:

Bezpečnostná rada – riešenie situácie v Myanmare

Svetová zdravotnícka organizácia – podpora odolnosti voči Malárii v centrálnej Afrike

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu – zabezpečenie procesov pri produkcii nukleárnej energie

Rada pre ľudské práva – prevencia porušovania LGBT práv v legislatíve

Komisia na mierové využitie vesmíru – obmedzenia na vojenské prostriedky vo vesmíre

Medzinárodný súdny dvor – Bosnianska genocída

Historická krízová bezpečnostná rada – 6 dňová vojna

<<< Späť