Aktuality

Informácie o zápise na PEVŠ

Študenti všetkých fakúlt a ročníkov Paneurópskej vysokej školy sú povinní pred nástupom do školy sa zapísať. Zápisy na fakultu práva a psychológie sa uskutočnia na Tomášikovej 20 v Ružinove, na fakultu informatiky, fakultu ekonómie a podnikania aj na fakultu masmédií na Tematínskej 10 v Petržalke.

Termíny zápisov na konkrétnu fakultu:

FAKULTA PRÁVA
Ročník Stupeň Forma Dátum Čas Miestnosť Adresa
1. Bakalársky Denná / Externá 22.9.2017 9:00 hod AULA MINOR Tomášikova 20
2. Bakalársky Denná / Externá 21.9.2017 9:00 – 12:00 / 13:00 – 16:00 Študijné odd. Tomášikova 20
3. Bakalársky Denná / Externá 20.9.2017 9:00 – 12:00 / 13:00 – 16:00 Študijné odd. Tomášikova 20
1. Magisterský Denná / Externá 19.9.2017 9:00 – 12:00 / 13:00 – 16:00 Študijné odd. Tomášikova 20
2. Magisterský Denná / Externá 18.9.2017 9:00 – 12:00 / 13:00 – 16:00 Študijné odd. Tomášikova 20
FAKULTA EKONÓMIE A PODNIKANIA
1. Bakalársky Denná/ Externá forma  20. 9.2017  9:00 hod  Veľká aula
vo vestibule
Tematínska 10
 

 

2.

Bakalársky Denná forma/ Priezviská A – J 11.9.2017 9:00 hod Poslucháreň č. 3 Tematínska 10
Denná forma/ Priezviská K – Z 11.9.2017 13:00 hod. Poslucháreň č. 3 Tematínska 10
Bakalársky Externá forma 22.9.2017 12:00 hod. Poslucháreň č. 3 Tematínska 10
 

 

3.

Bakalársky

 

Denná forma/ Priezviská A – CH 12.9.2017 9:00 hod. Poslucháreň č. 3 Tematínska 10
Denná forma/ Priezviská I – Z 12.9.2017 13:00 hod. Poslucháreň č. 3 Tematínska 10
Bakalársky Externá forma 22.9.2017 14:00 hod. Poslucháreň č. 3 Tematínska 10
1. Inžiniersky Denná/ externá forma  19.9.2017  9:00 hod  Veľká aula
vo vestibule
Tematínska 10
2. Inžiniersky Denná forma/ Priezviská A – P 13.9.2017 9:00 hod. Poslucháreň č. 3 Tematínska 10
Denná forma/ Priezviská R – Z 13.9.2017 13:00 hod. Poslucháreň č. 3 Tematínska 10
Inžiniersky Externá forma 29.9.2017 13:00 hod. Poslucháreň č. 3 Tematínska 10
FAKULTA MASMÉDIÍ
1. Bakalársky Mediálna komunikácia 7.9.2017 8:30 hod. Poslucháreň č.108 Tematínska 10
Bakalársky Dizajn médií 8.9.2017 8:30 hod. Poslucháreň č.108 Tematínska 10
2. Bakalársky Mediálna komunikácia 11.9.2017 8:30 hod. Poslucháreň č.108 Tematínska 10
Bakalársky Dizajn médií 12.9.2017 8:30 hod. Poslucháreň č.108 Tematínska 10
3. Bakalársky Mediálna komunikácia 13.9.2017 8:30 hod. Poslucháreň č.108 Tematínska 10
Bakalársky Dizajn médií 12.9.2017 13:30 hod. Poslucháreň č.108 Tematínska 10
1. Magisterský Priezviská A – L 14.9.2017 8:30 hod. Poslucháreň č.108 Tematínska 10
Priezviská M – Ž 14.9.2017 13:00 hod. Poslucháreň č.108 Tematínska 10
2. Magisterský Priezviská A – L 18.9.2017 8:30 hod. Poslucháreň č.108 Tematínska 10
Priezviská M – Ž 19.9.2017 8:30 hod. Poslucháreň č.108 Tematínska 10
 

 

FAKULTA INFORMATIKY
1. Bakalársky Denná / Externá 18.9.2017 9:00 hod. Poslucháreň č.207 Tematínska 10
2. Bakalársky Denná 11.9.2017 9:00 hod. Poslucháreň č.207 Tematínska 10
Externá
3. Bakalársky Denná 12.9.2017 9:00 hod. Poslucháreň č.207 Tematínska 10
Externá 12.9.2017 14:30 hod. Poslucháreň č.207 Tematínska 10
1. Magisterský Denná / Externá 19.9.2017 9:00 hod. Poslucháreň č.207 Tematínska 10
2. Magisterský Denná 13.9.2017 9:00 hod. Poslucháreň č.207 Tematínska 10
Externá
FAKULTA PSYCHOLÓGIE
1. Bakalársky Denná / Externá 18.9.2017 9:00 hod. AULA MINOR Tomášikova 20
2. Bakalársky Denná / Externá 11.9.2017 9:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00 Študijné odd. Tomášikova 20
3. Bakalársky Denná / Externá 12.9.2017 9:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00 Študijné odd. Tomášikova 20
1. Magisterský Denná / Externá 19.9.2017 9:00 hod. AULA MINOR Tomášikova 20
2. Magisterský Denná / Externá 13.9.2017 9:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00 Študijné odd. Tomášikova 20

Na zápis si, prosím, prineste:

  • Občiansky preukaz
  • Vytlačenú a podpísanú zmluvu o štúdiu
  • Vytlačený a podpísaný platobný kalendár
  • Originál dokladu o zaplatení
  • Rozhodnutie o prijatí na štúdium (platí pre 1.ročník Bc. aj Mgr. štúdia)
  • Notárom overenú fotokópiu rodného listu (platí pre 1. ročník Bc. aj Mgr. štúdia)
  • Farebnú fotografiu (platí pre 1. ročník Bc. aj Mgr. štúdia)

Na zápis je potrebné prísť osobne. Ak sa zápisu nemôžete zúčastniť, môžete zvoliť nasledovné riešenie:

  • Poveriť osobu, ktorú splnomocníte na základe notársky overeného splnomocnenia
  • Prísť na náhradný termín zápisu, ktorý zverejní fakulta
  • Ak žiadna z možností nevyhovuje – zavolajte na študijné oddelenie a dohodnite si individuálny zápis

 

Termíny zápisov na konkrétnu fakultu a ročník nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Fakulta práva: http://bit.ly/2tR0sa5

Fakulta psychológie: http://bit.ly/2sY1q1p

Fakulta masmédií: http://bit.ly/2uZMn8S

Fakulta ekonómie a podnikania: http://bit.ly/2vkpTi9

Fakulta informatiky: http://bit.ly/2vkq653

 

 

Termín doručenia dokumentov preukazujúcich vzdelanie

Zahraniční študenti, ktorým bolo zaslané rozhodnutie o podmienečnom prijatí majú posledný termín na zápis a doručenie dokumentov preukazujúcich ich predchádzajúce vzdelanie dňa 25. 10. 2017.

<<< Späť