Aktuality

Kariérové dni na PEVŠ

Študenti z Fakulty psychológie PEVŠ pod pedagogickým vedením Mgr. Lukáša Zajaca, PhD. MSC. organizujú projekt Kariérové dni, s cieľom vytvoriť študentom PEVŠ priestor na získanie pracovných príležitostí vo svojom odbore.

Dňa 10.apríla od 9:30 do 13:00 v priestoroch Paneurópskej vysokej školy na Tomášikovej ulici 20 v Bratislave prídu zástupcovia z TOP firiem, ktorých úlohou bude oboznámiť študentov všetkých fakúlt o možnostiach uplatnenia sa v reálnom zamestnaní. Študentov tak podporujeme v aplikovaní teoretických vedomostí získaných na akademickej pôde priamo v praxi, preto účasť na Kariérových dňoch môže byť smerodajná v ich úspešnom štarte  v budúcom zamestnaní. Kariérne poradenstvo otvorí dvere k ich potenciálu a vysnívanému povolaniu, vďaka ktorému spoznajú svoje kvality, záujmy, potreby vo vzťahu ku kariérnemu smerovaniu. Dobre spracovaný životopis či motivačný list môže zaručiť úspech u potenciálneho zamestnávateľa, preto študenti fakulty psychológie budú v rámci poradenstva na Kariérových dňoch plne k dispozícii. Spolupráca medzi organizáciami a našou školou v oblasti hľadania talentov spomedzi našich študentov pretrváva už dlhší čas  cez platformu JobTime na stránke školy. Táto stránka obsahuje aktuálny zoznam ponúk na voľné pracovné pozíciepraxe a stáže, s ktorými našu školu oslovujú priamo potenciálni zamestnávatelia.

Zoznam firiem s pracovnými ponukami pre:

Fakultu práva PEVŠ: Kinstellar, Squire Patton Boggs, Allen & Overy

Fakultu informatiky PEVŠ: Foundation, Nectar Financial, Asseco, Accenture

Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ: Asseco, Nectar Financial, Slovenská Dôvernícka Spoločnosť, Accenture

Všetky fakulty PEVŠ: Adecco, Manpower, Deloitte, IBM, Pixel Federation, SBA, Združenie pre rozvoj kariéry

Kariérové dni vyvrcholia 11. apríla interdisciplinárnou konferenciou organizovanou Fakultou psychológie PEVŠ v spolupráci s Asociáciou psychológov práce a organizácie Slovenska a v spolupráci s Vysokou školou aplikovanou psychológie z Českej republiky. Séria prednášok sa bude niesť v duchu  ,,Očakávaní zamestnávateľov na kompetencie absolventov VŠ“. Prednášky vedené odborníkmi vytvoria priestor na diskusiu o tom, aké sú aktuálne požiadavky zamestnávateľov a naopak, aké sú očakávania študentov a absolventov vysokých škôl.

Na Kariérové dni a konferenciu pozývame študentov zo všetkých ročníkov a fakúlt PEVŠ. Viac informácií o konferencii nájdete tu: http://bit.ly/2IpcJrv

Fotografie z udalosti

Reportáž z udalosti

<<< Späť