Aktuality

Na inaugurácii rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave zastupoval PEVŠ prorektor Ľudovít Hajduk, Cenu Jána Sambucusa dostala Božidara Turzonovová z Fakulty masmédií PEVŠ

Nový rektor Roman Boča nastúpil na post po zosnulom Jozefovi Matúšovi, ktorému pri tejto príležitosti odhalili v aule školy pamätnú tabuľu. Na slávnostnej inaugurácii rektora UCM sa zúčastnili rektori a prorektori slovenských univerzít a vysokých škôl, prezident Slovenskej rektorskej konferencie a predseda SAV.

Nový rektor sa po sľube a prevzatí insígnií prihovoril akademickej obci. Vyzdvihol úspechy školy, ktorá má v aktuálnom akademickom roku 5400 študentov na dennom i externom štúdiu, z toho 2700 nastúpilo do prvých ročníkov.

“Úspešná škola musí spĺňať viacero atribútov – mať kvalitných učiteľov, akreditované odbory, zdroje financovania i funkčný administratívny aparát. UCM toto všetko má, a jej úlohou je to všetko zúročiť v prospech študentov,” uviedol v príhovore nový rektor, ktorý vidí rezervy v zlepšení komunikácie medzi jednotlivými zložkami a aj s vysokoškolským prostredím na Slovensku.

Rektor UCM na slávnosti, ktorá bola zároveň aj otvorením akademického roka, menoval nových prorektorov. Štefana Galbavého za prorektora pre vonkajšie vzťahy, Petra Sýkoru pre kvalitu a vedu, Michal Lukáča pre vzdelávanie a Jaroslav Bednárik sa stal prorektorom pre rozvoj UCM.

Cenu rektora UCM si z rúk Romana Boču prevzali za vynikajúce výsledky vo vedeckej oblasti Jiří Pospíchal z fakulty prírodných vied, Ľudmila Malíková z fakulty sociálny vied a Slávka Démuthová z filozofickej fakulty. Nové ocenenie Cenu Jána Sambucusa udelil rektor Božidare Turzonovovej z Fakulty masmédií PEVŠ, bývalému rektorovi Eduardovi Kostolanskému, končiacim prorektorom Ružene Kozmovej a Jozefovi Lehotayovi, Jozefovi Rovenskému z Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM, členovi správnej rady univerzity Jozefovi Čižmárikovi a in memoriam bývalému rektorovi UCM Jozefovi Matúšovi.

„Nový rektor Univerzity sv.Cyrila a Matoda Roman Boča je medzinárodne uznávaný odborník v oblasti anorganickej chémie. Je autor mnohých publikácií v oblasti experimentálnej a teoretickej magnetochémie, úspešný riešiteľ viacerých projektov vrátane Centra excelentnosti s názvom Magnetoaktivita, elektroaktivita a fotoaktivita koordinačných zlúčenín. Publikoval vyše 300 karentovaných publikácií prevažne v zahraničných periodikách európskeho a svetového významu. V roku 2011 mu udelili ocenenie Vedec roka SR 2011,“ priblížil osobnosť nového rektora UCM v Trnave prorektor Paneurópskej vysokej školy prof. Ľudovít Hajduk.
Prof. Romana Boču akademický senát zvolil do funkcie rektora v marci, prezident Andrej Kiska mu odovzdal menovací dekrét v máji tohto roku.

<<< Späť