Aktuality

O etike v učiteľskej profésii – prorektor prof. Hajduk vystúpil v Štrasburgu

Učiteľská etika

Prorektor Paneurópskej vysokej školy a súčasne lead expert SR pre vzdelávanie vo Výkonnom výbore Rady Európy pre vzdelávaciu politiku a prax (CDPPE) prof. Ľudovít Hajduk, spolu s ďalšími členmi výboru z 50 členských štátov Rady Európy, sa na desiatom Plenárnom zasadnutí výboru v Štrasburgu venovali prioritne významu etiky v učiteľskej profesii. Ako sa konštatuje v odporúčacom memorande, v programe rokovania sa táto otázka dostala do popredia záujmu organizátorov plenárneho zasadania CDPPE z dôvodu narastania fenoménov nečestného konania vo vzdelávaní v európskych krajinách.

„Výbor Rady Európy pre vzdelávaciu politiku a prax v Štrasburgu riešil túto otázku vychádzajúc zo všeobecného znepokojenia z narastania neetického správania vo vzdelávacom procese v Európe. Znepokojenie nad prítomnosťou tohto fenoménu v edukácii sa týka všetkých členských štátov  Európskej únie a na všetkých úrovniach vzdelávania. Poznatky o prítomnosti prejavov nečestného konania vo vzdelávaní ako aj o rôznorodosti jeho foriem a neetického správania sa v posledných rokoch rozšírili, aj keď nie všetky formy týchto spoločenských neduhov je možné vyhodnotiť a kvantifikovať. Podľa správy Rady ministrov členských štátov Rady Európy však dnes neexistuje krajina, ktorá môže deklarovať, že je úplne bez prejavov nečestného konania vo vzdelávacom a výskumnom sektore. Preto je nevyhnutné aktuálne venovať veľkú pozornosť  tejto problematike aj vo výchovno-vzdelávacom procese prípravy na vysokých školách a univerzitách ,“ reagoval prorektor PEVŠ prof. Ľudovít Hajduk na otázky týkajúce sa programu desiateho plenárneho zasadania Výkonného výboru Rady Európy pre vzdelávaciu politiku a prax v rozhovore s novinármi.

Členovia CDPPE na plenárnom zasadaní v Štrasburgu podporili odkaz zakotvený v misii platformy ETINED, ktorá zdôrazňuje štyri priority v boji s korupciou a podvodmi v edukačnom procese.

Prvou zásadou je podpora  rozvoja dobrého riadenia demokratickej kultúry a podpora etiky, transparentnosti a integrity na všetkých úrovniach vo vzdelávaní a výskume.  Druhou podmienkou na zníženie eliminácie nečestného správania vo vyučovacom procese je rozvíjanie etických nástrojov a všeobecnejšie zvyšovanie povedomia o otázkach etiky, transparentnosti  a čestnosti v edukácii a výskume. Treťou požiadavkou pre úspešný boj s korupciou podľa platformy ETINED je čo najširšie šírenie  informácií a príklady dobre praxe medzi členmi zo štátov združených v Rade Európy. V misii platformy ETINED sa odporúča tiež podpora národných a regionálnych projektov pre etiku, transparentnosť a čestnosť vo vzdelávaní a zvýšená podpora rozvíjania odborných znalostí aktérov v tejto oblasti zo strany vlád jednotlivých štátov.    

 

<<< Späť