Aktuality

Program Medzinárodné vzťahy a diplomacia otvárame už v ak. roku 2017/2018

medzinarodne vztahy diplmacia

Študijný program „Medzinárodné vzťahy a diplomacia“ a jeho anglická verzia „International Relations & Diplomacy“ sa pre prvých záujemcov otvára už v akademickom roku 2017/2018. Prihlášky na štúdium je možné podať do 22.septembra 2017, prijatie na štúdium je možné bez prijímacích skúšok.

Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy otvára v akademickom roku nový akreditovaný študijný program „Medzinárodné vzťahy a diplomacia“. Štúdium prebieha v slovenskom jazyku s možnosťou výberu predmetov v angličtine, ako aj anglickom jazyku – „International Relations and Diplomacy“

Program je koncipovaný tak, aby si študenti ešte počas štúdia osvojili aj relevantné praktické vedomosti a zručnosti. Na výučbe sa budú podieľať odborníci priamo z veľvyslanectiev, ministerstiev či medzinárodných inštitúcií. Študenti tak získajú kvalitné vedomosti z oblasti medzinárodných vzťahov a diplomacie, práva, ekonómie, aj politológie a to aj prostredníctvom rôznych pracovných stáží u partnerov programu. Na programe bude v rovine teoretickej výučby aj praktických skúseností participovať aj rektor Paneurópskej vysokej školy a predseda Správnej rady Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku – Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. Medzi ďalšie medzinárodne uznávané osobnosti, ktoré sa budú podieľať na výučbe patrí aj prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. – člen Poradného výboru o ochrane národnostných menšín Rady Európy a člen Európskej komisie proti rasizmu a intolerancii, prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. – člen Komisie OSN pre medzinárodné právo a prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. – bývalý veľvyslanec Slovenskej republiky v Rakúsku.

Po ukončení programu Medzinárodné vzťahy a diplomacia budú študenti vybavení odbornými znalosťami z oblasti politológie, práva, ekonómie, či dejín, ale súčasne aj jazykovými znalosťami pre výkon súvisiacich povolení. Vysokoškolské štúdium je zároveň priestorom na získavanie kontaktov v odbornej sfére, ktoré na Paneurópskej vysokej škole zabezpečujeme vďaka možnostiam stáží, odbornej praxe, či spolupráce s partnermi.

Prihlášky na štúdium je možné podať do 22.septembra 2017. Podmienkou na prijatie na štúdium je ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou a splnenie formálnych podmienok – najmä podanie prihlášky do daného termínu. Prihláška na štúdium je bez poplatku.

Viac informácií tu.

<<< Späť