Aktuality

Prorektor PEVŠ prof. Hajduk rokoval na konferencii Rady Európy o spolupráci vo vysokoškolskom vzdelávaní

Hajduk

Za aktívnej účasti prorektora Paneurópskej vysokej školy Ľudovíta Hajduka sa na pôde Dublinskej univerzity (Dublin City University) konala v rámci európskej konferencie diskusia o spolupráci lokálnych, regionálnych, národných a medzinárodných inštitúcií vo vysokoškolskom vzdelávaní.

Dvojdňová konferencia Rady Európy v Dubline v spolupráci s medzinárodnou AITF (Anchor Institutions Task Force) zdôrazňovala dôležitosť objavovania a rozvoja talentu, ako aj tvorivého poznávania ako jednu z hlavných priorít vysokoškolskej vzdelávacej politiky.

Univerzity a vysoké školy by mali reflektovať život v mieste svojho pôsobenia a podporovať akademickú komunitu v spolupráci s lokálnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými inštitúciami, aby boli študenti pripravení na aktívny občiansky život v demokratickej spoločnosti, na uplatnenie sa na pracovnom trhu a celoživotný osobnostný rozvoj.

„Ako môže vysokoškolské vzdelávanie plniť výzvy demokracie? Ako môže vysokoškolské vzdelávanie vytvárať protiváhu k „alternatívnym faktom“, „fake news“ a „illiberal democracy“? Ako konštatovali účastníci konferencie, skepsa vo vzťahu k európskym inštitúciám a potreba pomenovania globálnych problémov  prostredníctvom medzinárodných dohôd a spolupráce narastá. Akademická sloboda je pod neustálym tlakom nielen v Európe, ale aj v mnohých častiach sveta. Preto výzvou pre vysokoškolské vzdelávanie je formovať postoje a názory študentov tak, aby smerovali k pozitívnym spoločenským hodnotám v dlhodobom a aj krátkodobom horizonte. Tieto poznatky boli hlavnou témou rokovaní za okrúhlym stolom v Írskej kráľovskej akadémii (Royal Irish Academy)“, uviedol prorektor prof. Hajduk.

Na európskej konferencii Rady Európy, okrem iného, rokoval prorektor prof. Hajduk s riaditeľom odboru vzdelávania Rady Európy o vzájomnej spolupráci v oblasti projektových partnerstiev.

Na konferencii sa zúčastňuje 37 vybraných účastníkov zo 17 štátov Európy za účasti predstaviteľov Asociácie európskych univerzít (EUA)  a Európskej študentskej asociácie (ESU) a amerických, austrálskych a juhoafrických univerzít.

 

<<< Späť