Aktuality

Publikácia Immunities of States and Their Officials in Contemporary International Law je uvedená do sveta

V piatok 30.6.2017 sa v priestoroch Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy na Tomášikovej ulici v Bratislave uskutočnil slávnostný krst zahraničnej právnej publikácie s názvom Immunities of States and Their Officials in Contemporary International Law. Výnimočná vedecká monografia je výsledkom práce štyroch spoluautorov, ktorých spojil spoločný záujem o problematiku imunity štátu v medzinárodnom práve.

 

 

Krstu sa zúčastnili všetci autori, konkrétne– prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. z Právnickej fakulty Karlovej univerzity /súčasne aj Paneurópska vysoká škola/ a zástupcovia Paneurópskej vysokej školy – doc. JUDr. Katarína Chovancová, PhD., LL.M., MCIArb, JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M. a Mgr. Jaroslav Větrovský, DEA, PhD.

Monografiu krstil hlavný koordinátor a spoluautor projektu prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.  a celý autorský kolektív. Pozvanie na krst prijali aj recenzenti diela Univ. Prof. Dr. Gerhard Hafner z Universität Wien a JUDr. Metod Špaček, PhD. z Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky.

 

<<< Späť