Fakulta ekonómie a podnikania

Študenti Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ absolvovali prednášku o bezpečnosti informačných systémov

Študenti  Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ a ďalší záujemcovia mali príležitosť vypočuť si prednášku na aktuálnu tému “Bezpečnosť informačných systémov”, ktorú dňa  31.05.2019 predniesol pplk. RNDr. Kristián Ujváry, vedúci oddelenia šifrovej služby a technických prostriedkov Ministerstva vnútra SR, odbor bezpečnosti, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti. Prednáška sa konala v rámci udržateľnosti projektu “Modernizácia a konsolidácia výskumno-vývojovej základne žiadateľa v oblasti finančných bezpečnostných informačných technológií”.  

<<< Späť