fakulta psychologe multikultúrna tolerancia

fakulta psychologe multikultúrna tolerancia


Projektu “Multikultúrna tolerancia v práci psychológov” sa zúčastnili desiatky vysokoškolákov. Realizovať sa má aj na základných a stredných školách.

Projektu “Multikultúrna tolerancia v práci psychológov” sa zúčastnili desiatky vysokoškolákov. Realizovať sa má aj na základných a stredných školách.