Prvé zasadnutie Rady pre strategické riadenie študijných programov

Prvé zasadnutie Rady pre strategické riadenie študijných programov