Sú školy schopné pripraviť talenty pre firmy?

Sú školy schopné pripraviť talenty pre firmy?


konferencia_PEVŠ_fakulta ekonómie a podnikania_docent_korauš

Na konferencii prednášal doc. Korauš, dekan Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ