Sú školy schopné pripraviť talenty pre firmy?

Sú školy schopné pripraviť talenty pre firmy?


Na konferencii prednášal doc. Korauš, dekan Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ