Dekan Fakulty ekonómie a podnikania, doc. Korauš a zástupci Slovensko-čínskej obchodnej komory.

Dekan Fakulty ekonómie a podnikania, doc. Korauš a zástupci Slovensko-čínskej obchodnej komory.


Dekan Fakulty ekonómie a podnikania, doc. Korauš a zástupci Slovensko-čínskej obchodnej komory.

Dekan Fakulty ekonómie a podnikania, doc. Korauš a zástupci Slovensko-čínskej obchodnej komory.