Oznámenie o rigoróznej skúške Madro

Oznámenie o rigoróznej skúške Madro