Oznámenie o rigoróznej skúške

Oznámenie o rigoróznej skúške