Na konferencii Malé a stredné podnikanie v Európskom hospodárskom priestore vystúpil aj doc. PhDr. František Okruhlica, PhD., vedúci Ústavu manažmentu a marketingu FEP PEVŠ.

Na konferencii Malé a stredné podnikanie v Európskom hospodárskom priestore vystúpil aj doc. PhDr. František Okruhlica, PhD., vedúci Ústavu manažmentu a marketingu FEP PEVŠ.


Na konferencii Malé a stredné podnikanie v Európskom hospodárskom priestore vystúpil aj doc. PhDr. František Okruhlica, PhD., vedúci Ústavu manažmentu a marketingu FEP PEVŠ.

Na konferencii Malé a stredné podnikanie v Európskom hospodárskom priestore vystúpil aj doc. PhDr. František Okruhlica, PhD., vedúci Ústavu manažmentu a marketingu FEP PEVŠ.