dav

dav


Podnikanie v praxi II Fakulty ekonomómie a podnikania PEVŠ na pôde IBM

Podnikanie v praxi II Fakulty ekonomómie a podnikania PEVŠ na pôde IBM