Voľby do Akademického senátu PEVŠ

Voľby do Akademického senátu PEVŠ


Voľby do Akademického senátu PEVŠ_2018