Oznam o vyhlásení volieb kandidáta na funkciu dekana Fakulty ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy

Oznam o vyhlásení volieb kandidáta na funkciu dekana Fakulty ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy