OZNAM O KONANÍ DIZERTAČNÝCH SKÚŠOK

OZNAM O KONANÍ DIZERTAČNÝCH SKÚŠOK

Dňa 12.6. 2018 sa uskutočnia na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy dizertačné skúšky v študijnom programe v študijnom programe Masmediálne štúdiá, v študijnom odbore 3.2.3. Masmediálne štúdiá.

12.6. 2018 o 9,00 – PhDr. Danuša Faktorová

12.6. 2018 o 10,00 – Mykhailo Fedotov

12.6. 2018 o 11,00 – Mgr. Katarína Holetzová

12.6. 2018 o 12,00 – PhDr. Mgr. Romana Schunová

<<< Späť