OZNAM O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC

OZNAM O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC

Dňa 18. 8. 2017 sa uskutočnia na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy obhajoby dizertačných prác v študijnom programe Masmediálne štúdiá, v študijnom odbore 3.2.3. Masmediálne štúdiá.

18.8. 2017 o 10,00 – Mgr. Viktor Kamenický

<<< Späť