OZNAM O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC

OZNAM O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC

OZNAM O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC

 Dňa 27.8. 2018 sa uskutočnia na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy obhajoby dizertačných prác v študijnom programe Masmediálne štúdiá, v študijnom odbore 3.2.3. Masmediálne štúdiá.

27.8. 2018 o 9,00 – PhDr. Lucia Andelová

27.8. 2018 o 10,30 – Mgr. Ján Paukovic

<<< Späť