Študujte medzinárodné vzťahy a diplomaciu, podajte si prihlášku do 30.6.

Študujte medzinárodné vzťahy a diplomaciu, podajte si prihlášku do 30.6.