Fakulta informatiky

Podujatie Extrapolácie 2022

Fakulta informatiky Paneurópskej vysokej školy sa opäť zapája do podujatia EXTRAPOLÁCIE. V piatok 14.10.2022 sa vo Veľkej aule na Tematínskej ulici uskutočnia v rámci podujatia prednášky, ktoré sú prístupné všetkým študentom. V rámci podujatia bude dekan fakulty RNDr. Ján Lacko, PhD. rozprávať o výzvach v oblasti virtuálnej a rozšírenej reality. Podujatie spoluorganizuje s Fakultou informatiky PEVŠ Ústav informatiky SAV, Múzeum počítačov pri Výpočtovom stredisku CSČ SAV, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Národné centrum robotiky a Ústav informatiky AV ČR.

Viac informácii nájdete na webe podujatia.

<<< Späť