Fakulta informatiky

Rozvíjame výskum aj vďaka Nadácii Tatrabanky

V uplynulom roku boli aktivity Fakulty informatiky zamerané na realizáciu projektov v oblasti aplikácií virtuálnej a rozšírenej reality v medicínskej oblasti najmä v oblasti rehabilitácie. Vďaka podpore Nadácie Tatra banky v programe Digital sme mohli realizovať projekt Virtuálna realita a rehabilitácia pacientov po cievnej mozgovej príhode. V rámci projektu sme obstarali potrebné hardvérové vybavenie v podobe headsetov pre virtuálnu realitu a zariadenia MS Hololens 2 pre rozšírenú  realitu. V spolupráci so študentami a výskumníkmi fakulty boli realizované aktivity pre vytvorenie softvérových nástrojov pre efektívnejšiu rehabilitáciu pacientov. Vďaka podpore Nadácie Tatra banky sme realizovali výskumné aktivity, ktoré viedli k publikovaniu vedeckých článkov vo vedeckých časopisoch a prezentácii výstupov projektu na vedeckých konferenciách. Na projekt plynulo nadväzujú témy záverečných prác študentov Fakulty informatiky, ktoré budú realizované v nasledujúcom akademickom roku. Vďaka spolupráce s partnermi z praxe budeme môcť nasadzovať nové riešenia v reálnom prostredí.

Projekt podporila Nadácia Tatra banky v grantovom programe Digital v roku 2021.

<<< Späť