Fakulta informatiky

Vyhlásenie súťaže Študentská vedecká a odborná činnosť FI PEVŠ pre akademický rok 2019/2020.