pIveta Radičová otvára zápas hokejového tímu Paneuropa Kings.

pIveta Radičová otvára zápas hokejového tímu Paneuropa Kings.


Iveta Radičová otvára zápas hokejového tímu Paneuropa Kings

Iveta Radičová otvára zápas hokejového tímu Paneuropa Kings.