Aktuality

Štúdium BBA v odbore cestovný ruch môžete absolvovať aj v rámci programu Ekonomika a manažment podnikania

Študuj cestovný ruch v Bratislave

Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ v spolupráci s českou Vysokou školou obchodní v Prahe, o.p.s. ponúka záujemcom o štúdium unikátnu možnosť získať hneď dva tituly (bakalár – skrátene Bc., a BBA) dvoch vysokých škôl v rámci trojročného (resp. štvorročného v externej forme) štúdia v Bratislave.

Uchádzači o štúdium akreditovaného bakalárskeho študijného programu Ekonomika a manažment podnikania na FEP PEVŠ môžu vďaka medzinárodnej zmluve medzi PEVŠ a Vysokou školou obchodní v Prahe získať súčasne s diplomom bakalár aj profesijný titul BBA, ktorý udeľuje Vysoká škola obchodní v Prahe v súlade s § 60 českého zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Podmienkou je absolvovania 20 povinných a povinne voliteľných predmetov bakalárskeho študijného programu FEP a 4 voliteľných predmetov so zameraním na cestovný ruch.

Čo je to BBA?

Profesijný program BBA je možné vnímať ako prípravu na vyšší stupeň vzdelávacieho programu MBA (Master of Business Administration). Keďže program MBA je vhodný pre absolventov vysokých škôl alebo absolventov stredných škôl s viacročnou manažérskou praxou, je program BBA koncipovaný tak, aby účastníkom umožnil doplniť si teoretické vzdelanie.

Pre viac informácií kontaktujte:

miriama.cizmarova@paneurouni.com

info@paneurouni.com

Alebo navštívte profilovú stránku študijného odboru.

<<< Späť