Aktuality

Fakulta psychológie získala novú akreditáciu

V zmysle Rozhodnutia ministra školstva, výskumu a športu SR zo dňa 8. 2. 2016 a po vyjadrení Akreditačnej komisie bola Fakulte psychológie PEVŠ podľa zákona o vysokých školách udelená akreditácia na poskytovanie 2. stupňa  študijného programu Psychológia. Dĺžka štúdia je 2 roky a prednášky budú uskutočňované dennou formou v slovenskom a anglickom jazyku. Paneurópska vysoká škola má na základe tohto rozhodnutia právo udeľovať absolventom študijného programu s názvom psychológia titul magister. Toto rozhodnutie je platné do 31. 8. 2018.

<<< Späť