Aktuality

Konferencia Akademickej aliancie za účasti významného ekonóma

V Prahe na pôde člena Akademickej aliancie, Vysokej školy obchodnej, sa bude 19. mája  konať konferencia s názvom Transformácia spoločnosti, ekonómie a podnikania. Príspevok prednesie aj jeden z najuznávanejších českých ekonómov, profesor systémov riadenia Milan Zelený. Je spoluzakladateľom Nadácie ZET, ktorá vznikla za účelom rozvoja národného podnikateľstva v zmysle rozvoja národného, regionálneho a miestneho vlastníctva, rozhodovania, autonómie a sebestačnosti za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti českých podnikov, ako aj podnikov v USA, Číne a v ďalších transformujúcich sa ekonomikách. PEVŠ je jedným z odborných garantov konferencie.

<<< Späť