Aktuality

Konferencia „Pravda, lož a sloboda slova: 30 rokov po páde totality“

Na Paneurópskej vysokej škole sa vo štvrtok 14. novembra 2019 konala konferencia „Pravda, lož a sloboda slova: 30 rokov po páde totality“, ktorú pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie zorganizovala Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy a Ústav štátu a práva SAV v Bratislave.

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová otvárala konferenciu príhovorom venovanom problémom ľudí, ktorí často nedokážu rozlišovať medzi informáciami a faktami, ktoré dostávajú. Okrem iného sa v príhovore vyjadrila, že akákoľvek sloboda, aj sloboda médií, musí byť silno kompenzovaná zodpovednosťou.

Na konferencii sa aktívne zúčastnil aj predseda ústavného súdu Ivan Fiačan, riaditeľ Ústavu štátu a práva SAV Jozef Vozár, ako aj zástupcovia všetkých relevantných printových aj audiovizuálnych médií (TASR, RTVS, TA3, Markíza, JOJ, Aktuality, SME, Dennik N, …). Diskusiu za okrúhlym stolom na tému médií a ich vplyve na verejnú mienku viedla dekanka Fakulty masmédií Iveta Radičová. O mediálnej manipulácii porozprával  Martin Kasarda z Fakulty masmédií PEVŠ a Anna Sámelová z Katedry žurnalistky FiF UK. Právne aspekty tejto problematiky zhrnul vo svojom príspevku dekan Fakulty práva Peter Potásch.

 

<<< Späť